جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثام در لغت نامه دهخدا

آثام

(ع اِ) جِ اِثم. بزه ها. گناهان.

کلمات مشابه