جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتیه در لغت نامه دهخدا

آتیه

[يَ] (ع ص) تأنيث آتي.

کلمات مشابه