جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتین در لغت نامه دهخدا

آتین

(ص) بلغت زند و پازندموجودشده و پيداگرديده و بهم رسيده باشد. (از برهان قاطع).

کلمات مشابه