جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتیل در لغت نامه دهخدا

آتیل

(اِخ) نام ديهي از اکراد بناحيهء زوزان.

کلمات مشابه