جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتیشان در لغت نامه دهخدا

آتیشان

(اِ) ديوان. (از شمس اللغات). براي اين کلمه شاهدي يافته نشد و شايد جمع آتيش صورتي از آتش باشد که مجازاً بمعني ديو آمده است.

کلمات مشابه