جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتی در لغت نامه دهخدا

آتی

(ع ص) آينده. مستقبل: آتي الذکر.

کلمات مشابه