جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) قابوس بن ابي طاهر وشمگيربن زيار امير گرگان. رجوع به قابوس... شود.

کلمات مشابه