جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) فخرالدوله علي بن رکن الدوله. رجوع به علي بن رکن الدوله... شود.

کلمات مشابه