جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عيسي بن ابراهيم. رجوع به عيسي... شود.

کلمات مشابه