جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عمروبن عثمان بن قنبر ملقب به سيبويه. رجوع به عمرو... و رجوع به سيبويه شود.

کلمات مشابه