جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) عمر بن ابي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الفقيه. رجوع به عمر... شود.

کلمات مشابه