جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتون در لغت نامه دهخدا

آتون

(اِ) کدبانويي که دخترکان را تعليم خواندن و دوختن دهد. معلمه. || مشيمه. زهدان. بچه دان.

کلمات مشابه