جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبازه در لغت نامه دهخدا

آبازه

[زَ] (اِخ) نام ديگر ابخاز و بنا به ضبط بعض لغويين در زبان ترکي ابخازي است.

کلمات مشابه