جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي الرضا بن موسي الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن زين العابدين. هشتم از ائمهء اثناعشر. مأمون عباسي به سال 202 ه . ق. دختر خود ام حبيب را بزني بوي داد و او را وليعهد خويش خواند و نام وي بر درم و دينار سکه کرد. ولادت علي رضا به روز جمعه از سال 153 بمدينهء رسول بود و بعضي به سال 151 گفته اند و وفات او در آخر صفر 202 يا سيزدهم ذيقعدهء 203 در شهر طوس روي داد. و مأمون بر او نماز گزارد و پهلوي قبر پدر مأمون، هرون الرشيد جسد مطهر او بخاک سپردند. و گويند مأمون حضرت را به سم شهيد کرد. رجوع به رضا شود.

کلمات مشابه