جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتور در لغت نامه دهخدا

آتور

(اِخ) آثور. بعقيدهء مصريان قديم نام رب النوع دريا و زوجه يا خواهر «فتا» رب النوع آتش.

کلمات مشابه