جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي حمداني. چهارمينِ حمدانيان حلب (از 392 تا 394 ه . ق.).

کلمات مشابه