جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن يوسف، معروف به ابن البقال. رجوع به علي... شود.

کلمات مشابه