جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن هند. از مشايخ طريقت بفارس. معاصر فخرالدولهء ديلمي. او درک صحبت جنيد و عمر بن عثمان مکي و شيخ جعفر حداد کرده و با ابوعبدالله بن خفيف در يک عهد ميزيسته. و اقامت او در شيراز بوده است. رجوع به نامهء دانشوران ج3 ص34 شود.

کلمات مشابه