جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتن در لغت نامه دهخدا

آتن

[تِ] (اِخ)(1) کرسي آتيک و شهر بزرگ يونان قديم. در 480 ق.م. خشايارشا پادشاه ايران اين شهر را تسخير کرد. رجال سياسي و فيلسوفان و نويسندگان و هنرمندان نامي و بزرگ از آن برخاسته اند و امروز نيز پايتخت يونان است. آطنه. اثينه. آتنه. مدينه الحکماء.
(1) - Athenes.

کلمات مشابه