جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن هارون حراني. شهرزوري گويد او در انواع فلسفه رنج برده است لکن شهرت او در رياضي و طب است. و رجوع به ابوالحسن حراني شود.

کلمات مشابه