جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن هارون بن علي بن يحيي بن ابي منصور ابان. رجوع به علي... شود.

کلمات مشابه