جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتن در لغت نامه دهخدا

آتن

[تُ] (ع اِ) جِ اَتان.

کلمات مشابه