جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن موسي بن سعيد الاندلسي الغرناطي. در کشف الظنون چاپ اسلامبول در آنجا که تواريخ را ضبط کرده کنيت او را ابوسعيد آورده است ولي ظاهراً غلط است و اصل ابن سعيد بوده. رجوع به ابن سعيد علي... شود.

کلمات مشابه