جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن مره بغدادي. رجوع به نقاش ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه