جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتلانتید در لغت نامه دهخدا

آتلانتید

(اِخ)(1) در اساطير قدما نام برّي واقع در محلي که اکنون درياي آتلانتيک واقع است.
(1) - Atlantide.

کلمات مشابه