جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن محمد تميمي. رجوع به تميمي ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه