جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن محمد يا احمد شاعر، معروف به بسامي. رجوع به بسامي... شود.

کلمات مشابه