جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن محمد، معروف به ابن اثير جزري. رجوع به ابن اثير عزالدين ابوالحسن علي... شود.

کلمات مشابه