جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن محمد بن ابي بکربن شرف مارديني. رجوع به علي بن محمد... شود.

کلمات مشابه