جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبارالنحاس در لغت نامه دهخدا

آبارالنحاس

[رُنْ نُ] (اِ مرکب)نامي است که کيمياگران قديم به مغنيسيا داده اند.

کلمات مشابه