جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن فتح، ملقب به مطوق. رجوع به مطوق علي بن فتح... شود.

کلمات مشابه