جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عيسي اربلي. محدث و اديب و مورخ شيعي در مائهء هفتم هجري. صاحب کتاب کشف الغمه، وي در سال 687 ه . ق. از تأليف اين کتاب فراغت يافته است.

کلمات مشابه