جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عيسي. از اصحاب ابن الاخشيد ابوبکر احمدبن علي. رجوع به ابوالحسن رماني... شود.

کلمات مشابه