جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشی در لغت نامه دهخدا

آتشی

[تَ] (اِ) نام قسمي گل و شايد سوري :
بر گلبنان گنبد اخضر نهاد او
گلهاي گونه گونه ز خيري و آتشي.
؟ (از مقامات حميدي).
|| (ص نسبي) برنگ آتش. منسوب به آتش. و مثلثه يا بروج آتشي حمل و اسد و قوس است. || مجازاً، سخت خشمگين و غضبناک. سخت بهيجان آمده. سخت تيز و تند شده. و فعل آن آتشي شدن و آتشي کردن است.

کلمات مشابه