جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عمر بن احمدبن مهدي بغدادي دارقطني. رجوع به علي بن عمر... شود.

کلمات مشابه