جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش هماردبیره در لغت نامه دهخدا

آتش هماردبیره

[تَ هَ دَ رَ / رِ] (اِ مرکب) دبيري آتش شماري. کتابت حسبانات آتشکده ها. (مفاتيح).

کلمات مشابه