جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عبدالله بن وصيف شاعر، معروف به ناشي اصغر. رجوع به علي بن عبدالله... شود.

کلمات مشابه