جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عبدالله بن مبارک وهراني. رجوع به وهراني... شود.

کلمات مشابه