جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عبدالحميد بن علي بيهقي. شاعري ظريف است و از اوست:
ماه از رخ خوب تو خجل خواهد شد
رخسار تو قبلهء چگل خواهد شد
در طالع تو نگاه کردم صنما
اقطاع تو صدهزار دل خواهد شد. (از تاريخ بيهق).

کلمات مشابه