جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش وار در لغت نامه دهخدا

آتش وار

[تَ] (ص مرکب) مانند آتش. زود بالاگيرنده و زود فرونشيننده : اسکندر مردي بود که آتش وار سلطاني وي نيرو گرفت و بر بالا شد روزي چند سخت اندک و پس خاکستر شد. (تاريخ بيهقي).

کلمات مشابه