جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن سهيل فوشنجي (شيخ...). رجوع به علي... شود.

کلمات مشابه