جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن سهل اصفهاني. يکي از مشايخ صوفيه، معاصر جنيد. مرقد او نزديک مدفن صاحب بن عباد در محلهء طوقچي اصفهان است.

کلمات مشابه