جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن زياد تميمي. يکي از نقلهء کتب فارسي به عربي است و از آن جمله کتاب زيج شهريار است.

کلمات مشابه