جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نمرود در لغت نامه دهخدا

آتش نمرود

[تَ شِ نَ] (اِخ) آتشي بزرگ که نمرود فرمانرواي بابل برافروخت و حضرت ابراهيم خليل الله را در آن افکند و آتش بر آن حضرت بَرْد و سلام شد. رجوع به نمرود شود.

کلمات مشابه