جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن حميد الصعيدي، معروف به ابن صباغ و هم ابن حميد. رجوع به علي بن حميد... شود.

کلمات مشابه