جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن حمود علوي، ناصر يا متوکل. نخستين از امراي بنوحمود در مالقه (از 407 تا 408 ه . ق.).

کلمات مشابه