جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نعل در لغت نامه دهخدا

آتش نعل

[تَ نَ] (ص مرکب) تندرو (اسب).

کلمات مشابه