جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن بکتکين. از اتابکان اربل (از 539 تا 563 ه . ق.).

کلمات مشابه