جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش نشانی در لغت نامه دهخدا

آتش نشانی

[تَ نِ] (حامص مرکب) فعل آتش نشان. || (اِ مرکب) مجموع دستگاه و مأمورين فرونشاندن آتش در شهر يا قريه اي.

کلمات مشابه