جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن ادريس السعيد. يازدهمين از سلسلهء موحدين در مغرب (از 640 تا 646 ه . ق.).

کلمات مشابه